torsdag den 31. oktober 2013

Happy Halloween...

 

Hvordan ser dit græskar ud i år? Det er mærkværdigt hvordan vi hellere tager de amerikanske traditioner til os, end at bibeholde eller genindføre vores egne danske. Allehelgensaften gik i lighed med Allehelgensdag stort set i glemmebogen i den danske kultur sidst i 1700-tallet.

Lidt om Halloween - Kilde
Halloween er en årlig begivenhed, som falder 31. oktober. De fleste danskere opfatter nok Halloween som en ekstra fastelavn, som blot falder om efteråret. At danskerne overhoved afholder Halloween må nok tilskrives den globale påvirkning fra især USA. De fleste tænker nok på orange græskar, udtrykket "Trick or treat" (slik eller ballade), skræk historier og film i forbindelse med Halloween.

Historie
Historikeren Nicholas Rogers, som har udforsket oprindelsen af Halloween, bemærker, at selvom nogle folkemindeforskere fører oprindelsen tilbage til den romerske fest Pomona, gudinden for frugter og frø, eller til festivalen for de døde kaldet Parentalia, er det mere almindelig at knytte oprindelse til den keltiske festival Samhain, hvis oprindelige stavemåde var Samuin (udtales so-en eller so-in). Navnet er afledt af oldirsk og betyder nogenlunde "sommer ende".

Oprindelse af navn
Ordet Halloween kan føres tilbage til det 16. århundrede og udgør en skotsk variant af All-Hallows-Even ("evening"), dvs., natten før Allehelgensdag. Selvom udtrykket ”All Hallows Day" er fundet i Old Engelsk (ealra hālgena mæssedæg, mass-day af alle helgener), er "All-Hallows-Even" ikke dokumenteret brugt før 1556.

Symboler
Skikke og symboler i forbindelse med Halloween er dannet over tid. For eksempel, udskæring af jack-o'-lanterns, (Øgenavnet "Jack of the Lantern" er blevet trukket sammen til Jack O-Lantern, der er det amerikanske navn på græskarlygterne), udspringer af en måde at huske de sjæle, der blev holdt i skærsilden. Majroen har traditionelt været anvendt i Irland og Skotland på Halloween, men indvandrerne til Nordamerika brugte den stedlige græskar, som både er let tilgængelige og meget større. Græskar er nemmere at skære i end majroer. Den amerikanske tradition for at skære i græskar er registreret i 1837 og blev oprindeligt brugt i høsttiden i almindelighed. Græskaret blev ikke specifikt knyttet til Halloween før midten til slutningen af det 19. århundrede.